สำรองที่นั่งเข้าชมการแสดง
เลือกจำนวนบัตรที่ต้องการสำรองที่นั่งและตำแหน่งที่นั่ง
"หอวังยังรักเธอ"
5

ทศวรรษ น้อมบูชาพระคุณครู

Horwang Alumni Charity Concert

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

เวลา 14:00 - 18:30 น.
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

พบกับศิลปิน
แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์
สุชาติ วรางกูร
ประวิทย์ พงษ์ธนานิกร
วงฟรีเบิร์ดส
สาวสาวสาว

และ พบกับ The Symphony Orchestra

...

ภาพสถานที่จัดงาน : หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รายละเอียดการจอง

บัตรราคา

VIP 2,500 2,000

และ

1,500 1,000

สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้


Call center Tel. 081-929-5150 , 081-658-5050
สำรองที่นั่ง VIP Tel. 097-009-8271 , 084-009-4245

วัตถุประสงค์ ของการจัดงาน

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้การกุศล

1.

มอบให้โรงพยาบาลทหารอากาศ สีกัน ซื้อเครื่องมือแพทย์

2.

จัดทำนิทรรศการถาวรเชิดชูเกียรติคุณ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนหอวัง

...

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
เจ้าอาวาส วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

...

มล.ปิ่น มาลากุล

...

พลเอกเชวง ยังเจริญ

...

ผอ.ดุสิต พูนพอน

3.

มอบให้โรงเรียนหอวังในการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์

ผู้อำนวยการ

...

ผอ.เจริญ วงศ์พันธ์
(ประธานข้าราชการครูอาวุโส)

...

ผอ.ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก
(ผอ.คนปัจจุบัน)

ประธานการจัดงาน

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

จัดโดย

โรงเรียนหอวัง ร่วมกับชมรมข้าราชการครูอาวุโส นักเรียนเก่าหอวัง และทีม ๕ ทศวรรษ

ผู้สนับสนุน

Clip video

จัดทำโดย ถกล เกตุเกยูร (นักตัดต่อภาพยนต์มืออาชีพ) นักเรียนเก่าหอวังรุ่น 14 และ Admin page คุณ สมพร มณีสุต

เบื้องหลังการถ่ายทำ